همکاری با ایران اینجوی

دوستان عزیز اگر فکر می‌کنید می‌توانید به عناوین زیر با ایران اینجوی همکاری داشته باشید، فرم را تکمیل کنید و رزومه خودتان را در قالب PDF پیوست کنید.

واحد منابع انسانی ایران اینجوی رزومه شما را بررسی خواهد کرد و اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.

  • راهنمای تور
  • کادر ستادی (فروش، حسابداری، عملیاتی و…)
  • پیشنهاد همکاری و تعامل

از اینکه ایران اینجوی را شایسته همکاری می‌دانید خرسندیم.

همکاری با ایران اینجوی

  • انواع فایل های مجاز : pdf.